Kokemuksia

Meille on ensisijaisen tärkeää, että asiakkaamme ovat tyytyväisiä. Pyrimme pitkäaikaiseen yhteistyöhön, jossa investoinnit ovat kaikille osapuolille kannattavia.

”Jaamme Celt Oy:n kanssa saman tekemisen meiningin ja intohimon puurakentamiseen”

Hymykodit Oy rakentaa muuttovalmiita pientaloja CLT-massiivipuusta. Hymykodit Oy:n toimitusjohtaja Heli Hämeenniemi kokee Celt Oy:n olevan yhteistyökumppani, jonka kanssa voi edetä luottavaisesti.

Celt jalostaa CLT-levyistä eli ristiinliimatusta massiivipuulevystä valmiita suurelementtejä. Elementteihin tehdään tehtaalla valmiiksi pintakäsittelyt ja eristykset sekä asennetaan ikkunat ja ovet. Hämeenniemen mielestä yhteistyöstä hyötyvät molemmat osapuolet.

– CLT-rakentaminen on Suomessa vielä melko uutta, joten ihmisillä on paljon kysymyksiä. Celtin kanssa pystymme yhdessä viemään puurakentamista eteenpäin, ja se on erittäin hienoa, Hämeenniemi kuvailee.

Keskusteleva ja osaava yhteistyökumppani

– Celt Oy:llä on töissä ihmisiä, jotka ovat olleet tämän materiaalin kanssa tekemisissä jo pidempään. Kokemus tulee esille, kun rakennuksen suunnitteluvaiheessa pohditaan erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja, Hämeenniemi arvioi.

Hämeenniemen mukaan yhteistyökumppanin valinnassa painoi myös se, että tahdottiin suosia suomalaista yritystä. Yritysten yhteistyössä yhdistyy Hämeenniemen mielestä hyvin Celt Oy:n elementtirakentamisen osaaminen sekä Hymykotien oma rakennuskonsepti ja suunnittelu.

– Toivoimme yhteistyökumppaniltamme jatkuvaa halua kehittyä. Mielestäni jaamme Celt Oy:n kanssa saman tekemisen meiningin ja intohimon puurakentamiseen, Hämeenniemi toteaa.

Syvä ymmärrys CLT-rakentamisesta

Hämeenniemi kuvailee Celt Oy:n asiakaspalvelua sujuvaksi. Yhteydenpito yhteistyökumppanien välillä oli aktiivista projektin aikana.

– Celt on meille hyvä yhteistyökumppani muun muassa siksi, että toimitilamme ovat Pirkanmaalla ja tapaamiset on helpompi järjestää. Lisäksi Celt Oy:n palvelutarjonta kohtaa tämänhetkisen tarpeemme. Olen myös tyytyväinen heidän tiiminsä ammattitaitoon ja tekemisen intoon, Hämeenniemi tiivistää yhteistyön etuja.

 

Lue lisää Hymykodit Oy:stä: https://hymykodit.fi/

”Yhteistyöhön oli kaikista helpointa lähteä juuri Celt Oy:n kanssa”

Celt Oy on yritys, joka suunnittelee, valmistaa ja asentaa massiivipuisia rakennuselementtejä. Talotoimittaja Woodmood Oy, jonka suunnittelemat ja rakentamat asunnot ovat nimensä mukaisesti puurakenteisia, on Celt Oy:n tyytyväinen yhteistyökumppani.

– Celt toimitti meille seinäelementit ja sisäkattoelementit, toinen Woodmood Oy:n omistajista, myynnistä ja projektinhallinnasta vastaava Jyri Helenius, kertoo.

Woodmood Oy tarjoaa asiakkailleen kokonaisvaltaisia rakentamisen ratkaisuja ja henkilökohtaista palvelua rakennushankkeen kaikissa vaiheissa. Kokonaisuuden toimivuuden ja laadun varmistamisen kannalta hyvien yhteistyökumppaneiden ja yhteistyön merkitys on ratkaisevaa.

– Celtin kanssa toteutettu projekti opetti meille hyvin paljon. Nyt tiedämme, mitkä asiat meidän pitää seuraavalla kerralla ottaa paremmin huomioon, Helenius toteaa.

Hyvä valmiusaste ja toimiva palvelukokonaisuus

– Ennen tätä kyseistä projektia perehdyimme eri CLT-tekniikan osaaviin toimijoihin Suomessa. Etsimme toimijaa, jolla on valmiuksia palvella meidänlaistamme kuluttajarakentajaa, Helenius sanoo.

CLT-massiivipuulevytekniikka on edistyksellinen puurakentamisen tekniikka, jota voi hyödyntää kaikissa rakennuksen rakenteissa väliseinistä parvekkeisiin. Celt Oy lupaa elementtiensä ja tekniikkansa olevan muun muassa millintarkka, rakenne- ja paloturvallinen sekä ekologinen ja trendikäs.

– Celtin fyysisen tuotteen ympärille rakennettu palvelukokonaisuus vaikutti lupaavalta, ja tuotteen valmiusaste oli muita parempi. Yhteistyöhön oli kaikista helpointa lähteä juuri Celtin kanssa, Helenius kertoo.

Toimitus sujui hyvin ja sovitussa ajassa

Helenius on tyytyväinen Celtin kanssa tehtyyn yhteistyöhön. Celt on varma toimija, jonka kanssa työ tehtiin oikein ja sovitussa ajassa. Helenius kiittää Celt Oy:tä erityisesti varsinaisen toimituksen onnistumisesta.

– Varsinainen toimitus sujui hyvin ja ajallaan. Elementit asennettiin sovitussa ajassa. Pääsimme heti jatkamaan omia töitämme, joten kaikki meni hyvin, Helenius kiittää.