Celt Moduler

Evolusjon fra byggeplassarbeid til industriell byggproduksjon

Bruk av massive tremoduler (romelementer) i bygg blir stadig vanligere. Fordelene med massivt tre kombinert med industriell modulproduksjon er nøkkelen til å løse boligmangelen, redusere utslipp av karbondioksid, øke livskvaliteten og verne om helsen. Massive tremoduler muliggjør også kostnadseffektive løsninger for kontorbygg og offentlige områder.

Vi produserer Celt-moduler til en rekke ulike formål. Vi produserer CLT-moduler for boligblokker, rekkehus og byhus. Celt-modulene produseres innendørs under kontrollerte forhold. De kan være klare leiligheter på over 60 kvadratmeter i størrelse. Celt-moduler er bruksklare bygninger som settes sammen til en samlet, ønsket byggenhet. Med Celt-moduler kreves kort tid på byggeplassen. Risikoen og kostnadene ved byggingen på stedet blir betydelig redusert. I mange tilfeller brukes både Celt-moduler og Celt prefabrikkerte elementer i byggeprosjekter.

BOLIGMODULER

 • CLT er bærende konstruksjon og dampbarriere
 • Modulene er klare til bruk etter tilkoblingene til kommunal infrastruktur

MODULSTRUKTURER

 • Bruksklare byggekomponenter og bygninger som ikke inkluderer VVS
 • CLT er bærende konstruksjon

BRUK AV CELT-MODULER

BOLIGMODULER

 • Leiligheter til blokkbygg, rekkehus eller balkongblokker
 • Leiligheter i sykehjem
 • Eneboliger, hytter og villaer
 • Midlertidige boliger (brakker)
 • Sosiale bygninger som skoler og helsebygg
 • Kontor, overnatting og vedlikeholdsrom

MODULSTRUKTURER

 • Hagebygg, for eksempel badstuer, skur, hytter, sommerkjøkken
 • Balkonger og loft
 • Separate rom i større bygninger, for eksempel møterom
 • Raskt flyttbare bygninger

LEVERINGSALTERNATIVER FOR CELT-MODULER

Celt-moduler kan bestilles med installasjon på stedet, eller kunden kan installere dem selv. Leveringsenheten utformes i samarbeid i henhold til prosjektets behov.

EX WORKS

Modulene er pakket og klare til henting ved fabrikkens lager

INSTALLERT

Modulene leveres og installeres på byggeplassen