MHM

KRYSSPIKREDE MASSIVE TREPANELER (Massiv-Holz-Mauer)

MHM består av tørket bløtt tre festet sammen med aluminiumsspiker til en massiv, dampgjennomtrengelig vegg. Det er verken lim eller andre kjemikalier i strukturen. MHM-strukturen har 5–15 lag. Maksimal elementstørrelse er bredde 3,25 m og lengde 6 m. Tykkelsen kan være 115–340 mm.

MHM-vegger kan dekkes på innsiden og utsiden på mange måter. Yttervegger kan også isoleres når veggkonstruksjonen har bedre U-verdi. MHM kan brukes i alle vertikale strukturer. I horisontale strukturer i MHM-hus er det mulig å bruke PHE (Profil-Holz-Element), CLT (krysslaminert tre), LVL (laminert finértre) eller bjelkestrukturer.

CELT MHM YTTERVEGGSTRUKTURER

Navn på struktur MHM-tykkelse Isolasjon U-verdi
CELT MHM Solid 250 250mm 0,34
CELT MHM Solid 295 295mm 0,29
CELT MHM Solid 340 340mm 0,26
CELT MHM Insulated 295 115mm Steico 180mm 0,17
CELT MHM Insulated 320 160mm Steico 160mm 0,17

INFORMASJON OM MASSIV-HOLZ-MAUER

 • Produsert av tørket ubehandlet bløtt tre
 • Lagene forbindes med resirkulerte aluminiumsspiker
 • Det er verken lim eller kjemikalier i strukturen
 • 5–15 lag med bløtt tre
 • Maksimale elementmål: 3,25 m x 6 m
 • Elementtykkelse: 115–340 mm
 • Elementene kalibreres, kuttes og freses med en CNC-maskin

UTVENDIGE OVERFLATEALTERNATIVER:

 • Trepanelkledning / kledningspanel
 • Gips

INNVENDIGE OVERFLATEALTERNATIVER:

 • Bord og maling
 • Innvendig kledningsmateriale: panel, bord, bløtt tre, kryssfinér…

MHM er et limløst og kostnadseffektivt massivt treprodukt

MHM SOM BYGGMATERIALE

 

MHM ER LAGET AV RENT, GJENVINNBART BLØTT TRE

Massive MHM-paneler er laget av økonomisk bløtt tre. Kjemikalier brukes ikke i det hele tatt i produksjonen. Massiv-Holz-Mauer® er lett å gjenbruke og kan leveres direkte til gjenvinning ved slutten av levetiden.

TRE SKAPER GOD INNELUFT

Massivt tre balanserer luftens fuktighet og temperatur. Det er viktig å velge innvendige overflatematerialer slik at de gode egenskapene til treet bevares.

MASSIVT TRE ER ET SOLID OG BRANNBESTANDIG BYGGEMATERIALE

Massiv-Holz-Mauer® er klassifisert og sertifisert som brannklasse REI 90 og er testet iht. lydnivåer. Massiv-Holz-Mauer har også stabile mål.

 

 

MHM-BYGNINGER ER ENERGIEFFEKTIVE
GJENNOM HELE LEVETIDEN

MHM oppnår bemerkelsesverdig høye isolasjonsegenskaper som langt overgår vanlig massivt tre. Gjennom bygningens totale levetid er energibalansen (energi brukt i produksjon, transport, bygg, arbeid og riving) med Massiv-Holz-Mauer® klart bedre for enn noe annet materiale. En tørr og behagelig atmosfære kan umiddelbart merkes i en MHM-bygning helt fra den står ferdig. Materialet balanserer temperaturvariasjoner og regulerer dermed den indre atmosfæren.

EN MODERNE PRODUKSJONSPROSESS SOM MULIGGJØR EFFEKTIV OG INDIVIDUALISERT HUSPRODUKSJON

Massiv-Holz-Mauer® har en allsidighet som gjør enhver planløsning mulig – det finnes ingen restriktive mønstre. Ytterligere fordeler er valgfriheten i vegg-geometrien, i fasadens individuelle utforming og i isolasjonsstandarden. Å sette opp MHM-bygg er enkelt, og byggetiden er kort. Installasjon av en enebolig tar 2–3 dager.

INNVENDIGE OG UTVENDIGE OVERFLATER KAN BEHANDLES PÅ MANGE ULIKE MÅTER

MHM brukes som råmateriale i Celt byggelementer, som har bruksklare innvendige og utvendige flater.

CELT BRUKER MASSIV-HOLZ-MAUER I CELT BYGGELEMENTER

Celt produserer ferdige byggelementer – Celt prefabrikkerte elementer og Celt-moduler. Ulike massive trepanelteknologier som MHM, PHE, CLT og LVL kan brukes i forskjellige strukturer av et hus. Vi optimaliserer byggematerialer basert på kundens ønsker, det aktuelle brukstilfellet og lønnsomheten. Celt tilbyr struktur- og elementdesign for MHM-bygninger.

Mer informasjon om MHM:
http://www.massivholzmauer.de

MHM-salg og mer informasjon:
Kalle Vähäkuopus, kalle.vahakuopus@celt.fi / 0451146454