Celt Byggelement

Vi tillverkar högt förädlade byggelement med CLT-skivor som konstruktionsmaterial. Med Celt Byggelement blir byggandet enkelt, kostnadseffektivt och snabbt. Celt Byggelement monteras på byggnadsplatsen. Ofta kan du flytta in i boendet på bara några dagar. Vi använder CLT-skivor från många olika tillverkare. Vi väljer våra råvaror beroende på projekt och kundens behov. Vi har särskild expertis inom produktion av synliga ytor i massivt trä. Våra specialister är de mest erfarna installatörerna av CLT-element i Finland. Ofta används både Celt Storelement och Celt Moduler för samma projekt.

Celt Storelement

För CLT-hus och enskilda byggnader

Celt Storelement tillverkas av massivt trä eller massivt trä och isolering. Massiva storelement liknar solida timmerkonstruktioner i massivt trä. I Isolerade storelement ingår isolering, skålning och väggbeklädnad utanför CLT-stommen. Celts tillverkningsprocess innefattar den slutliga slipningen och målningen av träytorna så att de uppnår möbelkvalitet och är klara att användas.

Celt Storelement används i bostadshus på bottenbjälklag, mellanbotten och vindsbjälklag samt på ytter- och mellanväggar. Med Celt Storelement behövs ingen ytbehandling på byggnadsplatsen. Tack vare de förfrästa vägarna för rör och samt platser för belysning, brytare och ventilationskanaler går VVS- och elinstallationerna snabbt.

Celt Storelement passar i synnerhet för att bygga enskilda byggnader. CLT Storelement är även en utmärkt lösning i många andra strukturella element.

MASSIVA STORELEMENT

 • CLT-konstruktion
 • En enda konstruktion i massivt trä, som i timmerbyggnader
 • CLT fungerar som en naturlig ångspärr
 • Utvändig yta: Slipad och målad CLT-yta eller en särskild väggbeklädnad, till exempel en panel, rappning eller byggskiva.
 • Invändig yta: Slipad och målad CLT eller ytbehandling med annat material
 • Option för inre och yttre CLT-ytor: räfflingar, borstningar

BASKONSTRUKTION

 • Slipad och måla inre yta
 • CLT 240mm
 • Slipad och målad utsida
 • Konstruktionens totala tjocklek 240 mm

ISOLERADE STORELEMENT

 • Konstruktionen inifrån: CLT-konstruktion, isolering, skålning, väggbeklädnad
 • Isoleringsalternativ:
  • Styv isolering, till exempel Steico, Paroc Cortex One, Kingspan eller Finnfoam
  • Flexibel isolering, till exempel Ekovilla-fiber
 • Även passiv byggnadskonstruktion är möjlig
 • CLT fungerar som en naturlig ångspärr, utan plast eller ångspärrspapper
 • Yttre väggbeklädnad: panel, rappning eller byggskiva
 • Invändig yta: Slipad och målad CLT eller ytbehandling med annat material
 • Option för inre CLT-ytor: räfflingar, borstningar

BASKONSTRUKTION U=0,15

 • Slipad och måla inre yta
 • CLT 100mm
 • Paroc Cortex One isolering 180 mm med vindskyddande yta
 • Skålning 2 x 22 mm
 • Beklädnadspanel 23 mm
 • Konstruktionens totala tjocklek 347 mm
 • Styv isolering

Styv isolering

Flexibel isolering

ANVÄNDNING AV CELT STORELEMENT

ENSKILDA BYGGNADER:

 • Villor, parhus, radhus
 • Stugor
 • Vårdhem
 • Skolor och andra offentliga byggnader
 • Butiker, kontor
 • Jordbruksbyggnader

BYGGNADSKONSTRUKTIONER:

 • Bullerskydd och andra skiljeväggar
 • Fasader i massivt trä
 • Mellanbottnar i timmerbyggnader
 • Terrasser och bryggor

LEVERANSALTERNATIV FÖR CELT STORELEMENTSHUS

Välj det leveransalternativ som passar bäst för just dig. De synliga CLT-ytorna är klara att användas i alla alternativen. Vi kan även skräddarsy leveransen precis för dig.

LEVERANS OCH INSTALLATION AV ELEMENT

Celt Storelement installeras och skyddas tillfälligt mot vädret

LEVERANS AV VÄDERSKYDDAD BYGGNAD

Celt Storelement och takkonstruktioner installeras

LEVERANS MED FÄRDIGMONTERAD UTSIDA

Celt Storelement, takkonstruktioner och ytor, fönster och dörrar, väggbeklädnad och terrasser installeras