Celt Moduler

Utveckling från arbete på byggnadsplatsen till industriell byggnadstillverkning

Det blir allt vanligare att använda moduler i massivt trä (volymelement) inom byggandet. Fördelarna med massivt trä, i kombination med industriell modultillverkning, är nyckeln till att lösa bristen på lägenheter. Dessutom minskar det koldioxidutsläppen och ger även bättre boendekomfort och hälsa. Moduler i massivt trä möjliggör även kostnadseffektiva lösningar för kontorsbyggnader och offentliga utrymmen.

Vi tillverkar Celt Moduler för flera olika ändamål. Vi tillverkar CLT moduler för flerbostadshus, radhus och egnahemshus. Celt Modulen tillverkas inomhus, under kontrollerade förhållanden. Celt Modulen kan bli en färdig lägenhet på över 60 kvadratmeter. Celt Modulerna är bruksklara

byggnader som är hopkopplade för att uppnå den önskade byggnadshelheten. Med Celt Moduler är byggnadstiden kort. Riskerna och kostnaderna för konstruktion på plats minskas betydligt. Ofta används både Celt Moduler och Celt Storelement för byggnadsprojekten

BOSTADSMODULER

 • CLT är den bärande konstruktionen och en ångspärr
 • Modulerna är klara att användas då anslutningarna till kommunal infrastruktur har gjorts

MODULKONSTRUKTIONER

 • Färdiga konstruktionskomponenter och byggnader som inte innefattar VVS
 • CLT är den bärande konstruktionen

ANVÄNDNING AV CELT MODULER

BOSTADSMODULER

 • Lägenheter i höghus, radhus eller lofthus
 • Lägenheter i vårdhem
 • Villor och stugor
 • Tillfälliga bostäder (baracker)
 • Popup-byggnader, t.ex. skolor, kontor, sociala och sjukvårdsbyggnader
 • Kontor, bostäder och underhållsrum

MODULKONSTRUKTIONER

 • Trädgårdsbyggnader, till exempel bastur, vindskydd, sommarvisten, sommarkök
 • Balkonger och vindsvåningar
 • Separata utrymmen i större byggnader, till exempel mötesrum
 • Byggnader som kan flyttas snabbt

LEVERANSALTERNATIV FÖR CELT MODULER

Celt Moduler kan beställas med installation på plats, alternativt kan kunden installera dem. Vi planerar leveranshelheten tillsammans, enligt projektets behov.

FRITT FABRIK

Modulerna packas och är klara för avhämtning vid fabrikens lager

INSTALLERAT

Modulerna levereras och installeras på byggnadsplatsen