CLT-hus

ENKELT HUSBYGGE

Celt levererar individuella CLT-hus som installeras till önskad grad. CLT-villor byggs normalt av Celt Storelement som är tillverkade av rent massivt trä eller massivt trä och isolering. Massiva storelement liknar solida timmerkonstruktioner i massivt trä. I Isolerade storelement ingår isolering, skålning och väggbeklädnad utanför CLT-stommen. Med Celt Storelement är alla sidor färdigmålade. Tack vare de förfrästa vägarna för rör och samt platser för belysning, brytare och ventilationskanaler går VVS- och elinstallationerna snabbt. Fönster och dörrar är installerade på elementen.

Celt Storelement kan användas som ytter- och innerväggar, golv, tak, balkonger osv. Byggarbetet på plats är mycket kortvarigt.

CLT kan användas i möbler som sängar och skåp.

CLT möjliggör minimalistiska och högklassiga lösningar utan karmar.

Träytorna skapar en hälsosam, lugn och avslappnande atmosfär i hemmet.

Breda fönsterbrädor och fixerade sittplatser tillverkas enkelt med CLT.

KARTLÄGGNING AV BEHOVET

Kontakta oss och berätta om ditt projekt. Du får information om byggtekniken för massivt trä och om Celts produkter och tjänster. Skicka gärna färdiga ritningar för att få en offert.

PRESENTATION AV OFFERTEN OCH KONTRAKTET

Under mötet presenterar vi den detaljerade offerten och gör upp leveransinnehållet så det motsvarar dina behov. Du får ett detaljerat leveransinnehåll och ett fast pris för leverans av ditt Celt-hus.

PLANERING OCH TILLVERKNING

Planeringsprocessen startar vid ett möte där projektets tidtabell och faser fastställs i detalj. Struktur- och elementplanering görs baserat på ritningarna i bygglovet samt på VVS- och elritningar. 3D-modeller görs av alla byggnaderna för att visa upp alla detaljer. Celt Storelement skräddarsys för varje projekt vid produktionsanläggningen i Valkeakoski.

INSTALLATION OCH ÖVERLÅTELSE

Installationen görs på avtalat datum, baserat på installationsplanen. Installationen av ett CLT-hus tar typiskt 2-3 dagar. Efter det färdigställs leveransen för överlåtelse. När leveransen är klar håller vi ett överlåtelsemöte med kunden.

CLT-trappa med stängda steg och galvaniserad konstruktion och galvaniserat räcke.

CLT-trappa med öppna steg som är fäst i väggen samt med stålkonstruktion upp till taket.

CLT-trappa med öppna steg och målad stålkonstruktion samt målat räcke.

CLT-spiraltrappa med räcke i plywood.

Njut av den hälsosamma inomhusluften och träets moderna dekor

CELT-HUS – LEVERANSOMFATTNINGAR

Välj den leveransomfattning som passar för dig. De synliga CLT-ytorna är förmålade och klara att användas i alla leveransomfattningarna. Vid behov skräddarsyr vi leveransomfattningen för dig. Förutom Celt Storelement erbjuder Celt struktur-, element-, grund-, VVS- och elplanering. Ritningarna för bygglovet kan inkluderas.

LEVERANS OCH INSTALLATION AV ELEMENT

Leveransen startar från byggnadsgrunden. Leveransen innefattar installation av Celt Storelement och tillfälligt väderskydd för elementen. De synliga CLT-ytorna är förmålade och klara att användas.

LEVERANS AV VÄDERSKYDDAD BYGGNAD

Leveransen startar från byggnadsgrunden. Leveransen innefattar installation av Celt Storelement och takkonstruktioner, med fixerat väderskydd. De synliga CLT-ytorna är förmålade och klara att användas.

LEVERANS MED FÄRDIGMONTERAD UTSIDA

Leveransen startar från byggnadsgrunden. Leveransen innefattar installation av Celt Storelement, takkonstruktioner med fixerat väderskydd, fönster, dörrar och terrasser. Husets utsidor är klara och alla synliga CLT-ytor, även på insidan, är förmålade och klara att användas.