MHM

KORSSPIKADE SKIVOR I MASSIVT TRÄ (Massiv-Holz-Mauer)

MHM består av torkat barrträ som är sammanslaget med räfflade aluminiumskruvar för att bilda en massiv, ånggenomsläpplig vägg. Inget lim eller andra kemikalier finns i konstruktionen. MHM-konstruktionen utgörs av 5-15 lager. Elementets högsta storlek är 3,25 m på bredden och 6 m på längden. Tjockleken kan vara 115-340 mm.

MHM-väggar kan täckas både in- och utvärtes på många olika sätt. Ytterväggarna kan även isoleras när väggkonstruktionen har bättre U-värde. MHM kan användas för alla lodräta konstruktioner. I vågräta konstruktioner i MHM-hus kan man använda PHE (av tyskans Profil-Holz-Element, profilträelement), CLT (Cross Laminated Timber), LVL (Laminated Veneer Lumber) eller bjälkkonstruktioner.

CELT MHM YTTERVÄGGSKONSTRUKTIONER

Konstruktionens namn MHM-tjocklek Isolering U-värde
CELT MHM Solid 250 250mm 0,34
CELT MHM Solid 295 295mm 0,29
CELT MHM Solid 340 340mm 0,26
CELT MHM Isolerad 295 115mm Steico 180mm 0,17
CELT MHM Isolerad 320 160mm Steico 160mm 0,17

INFORMATION OM MASSIV-HOLZ-MAUER

 • Tillverkat av torkat, obehandlat barrträ
 • Lagren är hopkopplade med återvunna aluminiumspika
 • Inget lim eller andra kemikalier finns i konstruktionen.
 • 5-15 barrträlager
 • Elementets maximimått: 3,25 m x 6 m
 • Elementtjocklek: 115-340 mm
 • Elementen kalibreras, skärs till och bearbetas av en CNC-maskin

ALTERNATIV FÖR UTSIDAN:

 • Beklädnad av träpanel / beläggningsplatta
 • Puts

ALTERNATIV FÖR INSIDAN:

 • Skiva och målning
 • Inre väggbeklädnadsmaterial: panel, skiva, barrträ, plywood…

MHM är en limfri och kostnadseffektiv massivt träprodukt

MHM SOM BYGGMATERIAL

 

MHM TILLVERKAS AV RENT OCH ÅTERVUNNET BARRTRÄ

Massiva MHM-paneler tillverkas av ekonomiskt barrträ. Inga kemikalier används vid tillverkningen. Det är enkelt att återanvända Massiv-Holz-Mauer® och materialet kan frigöras direkt för återvinning i slutet av sin livscykel.

TRÄ SKAPAR BEHAGLIG INOMHUSLUFT

Massivt trä balanserar luftfuktigheten och temperaturen. Det är viktigt att välja ytmaterial för insidan så att träets goda egenskaper behålls.

MASSIVT TRÄ ÄR ETT FAST OCH BRANDHÄRDIGT BYGGMATERIAL

Massiv-Holz-Mauer® är klassat och certifierat med brandsäkerhetsklass REI 90 och har testade ljudnivåer. Massiv-Holz-Mauer är även dimensionsstabilt.

 

 

EN MHM-BYGGNAD ÄR ENERGIEFFEKTIV
UNDER HELA SIN LIVSCYKEL

MHM uppnår anmärkningsvärt höga isoleringsegenskaper som överträffar vanligt massivt trä flera gånger om. Den totala energibalansen under hela byggnadens livstid (energin som används under tillverkning, transport, bygge, boende och rivning) överträffar Massiv-Holz-Mauer® alla andra material med råge. En torr och behaglig miljö märks omedelbart i en MHM-byggnad. Materialet balanserar temperaturfluktuationer och reglerar på så sätt miljön inomhus.

EN MODERN TILLVERKNINGSPROCESS MÖJLIGGÖR EN EFFEKTIV OCH INDIVIDUELL HUSTILLVERKNING

Med mångsidiga Massiv-Holz-Mauer® kan man förverkliga alla slags planritningar, utan restriktiva rutmönster. Ytterligare fördelar är valfrihet för väggeometrin, vid den individuella fasadplaneringen samt för isoleringsstandarden. Ett MHM-hus är enkelt att bygga och byggtiden är kort. Installation av en villa tar 2-3 dagar.

IN- OCH UTSIDORNA KAN BEHANDLAS PÅ ETT OTAL OLIKA SÄTT

MHM används som råvara i Celt Byggelement, med bruksklara in- och utsidor.

CELT ANVÄNDER MASSIV-HOLZ-MAUER I CELT BYGGELEMENT

Celt tillverkar bruksklara Celt Byggelement – Celt Storelement och Celt Moduler. Olika tekniker för massivt träskivor, till exempel MHM, PHE, CLT och LVL, kan användas i olika konstruktioner i ett hus. Vi optimerar byggmaterialet efter kundens önskemål, användningsändamålet och lönsamheten. Celt erbjuder struktur- och elementpanering för MHM-byggnader.

Mer information om MHM:
http://www.massivholzmauer.de

MHM-försäljning och mer information:
Kalle Vähäkuopus, kalle.vahakuopus@celt.fi / 0451146454