Personal data file description

Denna dataskyddsbeskrivning är samtidigt en sådan registerbeskrivning som avses i 10 § i personuppgiftslagen (523/1999).

1. Personuppgiftsansvarig

Namn: Celt Oy
FO-nummer:  2817111-9
Postadress: Hepolamminkatu 53, 33720 Tampere

2. Person som ansvarar för registerärenden

Namn: Markus Katainen
E-post:  markus.katainen (a) celt.fi
Postadress: Hepolamminkatu 53, 33720 Tampere

3. Registrets namn

Celt Oys kundregister.

4. Syftet med behandling av personuppgifter

Personuppgifter i registret behandlas för att producera och personifiera tjänster, för skötsel av kundrelationen och annan relation som baserar sig på ett sakligt samband, för analysering och upprätthållande, såsom kundkommunikation. Personuppgifter behandlas också för att utveckla affärsverksamheten och för planering, statistikföring, fakturering samt för att undersöka användningen och utvecklingen av tjänsten.

5. Information content of the data file

Registret kan innehålla följande uppgifter:
namn, e-postadress, mobiltelefonnummer, företag och adressuppgifter, uppgifter om vad prenumeranterna av nyhetsbrevet läser och webbplatsbeteende, analys och profiluppgifter, användarens IP-adress och förflyttningar, landuppgifter, webbläsartyp, operativsystem, anbudshistoria eller uppgifter om andra kontakter, livechat-kontakter och uppgifter, registreringsuppgifter, användarnamn, lösenord eller annan individuell uppgift, uppgifter om betalningsförbindelse, betalkort eller bankkonto, uppgifter om kundrespons, beställningsuppgifter.

Eventuella andra uppgifter som samlats in med användarens samtycke

Webbplatsen kan innehålla också cookies av tredje parter (kompanjonskap), såsom mätnings- och uppföljningstjänster. Tredje parter kan placera cookies i din terminalutrustning då du besöker webbplatsen.

6. Förvaring av personuppgifter

Personal data is stored on encrypted servers.

7. Regelmässiga uppgiftskällor

Uppgifter om kunderna fås regelmässigt av:

 • Av användaren själv genom blankettdata i bokningssystemet.
 • Av användaren själv genom blankettdata i webbtjänsten.
 • I webbtjänsten kan användas cookies för att förbättra användarerfarenheten.
  På webbplatsen nämns separat om användningen av cookies, och som användaren kan godkänna.
 • På webbplatsen kan användas bifogat innehåll (videor, bilder, artiklar m.m.) som kommer från utomstående tjänster (bl.a. Google, Facebook). Dessa webbtjänster samlar in individualiserade uppföljningsdata, om du har ett konto och du samtidigt är inloggad i denna tjänst.

8. Regelmässigt utlämnande av uppgifter

 • Uppgifterna används inte för marknadsföringsåtgärder utan att kunden separat har gett sitt samtycke för detta.
 • Uppgifter översänds eller utlämnas inte regelmässigt utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, med undantag för i punkt 7 presenterade data som insamlats av eventuella tjänster som används av utomstående.

9. Översändande av uppgifter utanför EU eller det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

 • Uppgifter översänds eller utlämnas inte regelmässigt utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, med undantag för i punkt 7 presenterade data som insamlats av eventuella tjänster som används av utomstående.

10. Kundens rättigheter

Rätten till kontroll och rättelse samt rätten att bli glömd

 • Kunden har rätt att kontrollera uppgifter som lagrats om honom eller henne i registret.
 • Om det finns fel i uppgifterna eller om kunden vill radera sina uppgifter i registret kan han eller hon till den i punkt 2 nämnda personen som ansvarar för registret framföra en begäran att ärendet åtgärdas.

11. Principer för registerskyddet

Det manuella materialet

 • Det finns inget manuellt material.

Elektroniskt lagrade uppgifter

• Personuppgifterna förvaras konfidentiellt. Utrustningen där registret finns har skyddats med brandvägg, regelmässiga säkerhetskopieringar samt med andra nödvändiga tekniska åtgärder för skydd av personuppgifter och för en säker förvaring.