Tjänster

LÖNSAMT UTFÖRANDE

I Plug & Live-konceptet kombineras planering samt tillverkning och installation av byggelementet som ett enda kostnadseffektivt projekt.

celt-suunnittelu

Planerings-
tjänst

Projektplanering
Skissplanering
Modellplanering
Byggnadsplanering
Konstruktionsplanering
VVS-planering

clt-elementit

Celt storelement

Byggnadens bärande och isolerande
konstruktioner med ytor som är klara att användas

Massiva storelement

Konstruktion i massivt trä, ett enda material

Isolerade storelement

Isolerad konstruktion i massivt trä

celt_suurelementit_ikoni

Celt moduler

Bruksklara moduler som
tillverkats inomhus

Bostadsmoduler

Lägenheter, stugor, hotellrum

Modulkonstruktioner

Monterade byggnader och konstruktionsdelar,
till exempel trädgårdsbyggnader, balkonger

celt-asennus

Transport och installation

Transport till byggplatsen
Installation på byggplatsen

Lägenhetsbyggande på byggnadsplatsen kommer snart att vara ett minne blott

PLANERING

PROJEKTPLANERING

Vid projektplanering övervakas projektet ur lönsamhetssynpunkt samt med tanke på hur genomförbar planen är. Det mest kostnadseffektiva och lämpliga utförandet för projektet skapas tillsammans med kunden. Projektplaneringen innefattar specifikation av ursprungliga data för den projektspecifika skissplaneringen, dvs. byggnadstyper, bostädernas storlekar, den allmänna tidtabellen och den uppskattade kostnaden.

SKISSPLANERING

Skissplanering innebär att huset eller lägenheterna planeras för en särskild plats och för att uppfylla vissa behov. De största byggnadskostnaderna definieras under skissplaneringsskedet. Detta understryks vidare för projekt där man använder massivt trätekniken. Skissplaneringen börjar med skapande av en 3D-modell av byggområdet och byggnaderna. De ritningar och illustrationer som tas fram kan användas i försäljnings- och marknadsföringsmaterialet. Skissplanering utförs till ett fast pris.

MODELL- OCH BYGGNADSPLANERING

CLT ger nya möjligheter för arkitekt- och konstruktionsplanering. Vi erbjuder arkitektplaneringstjänster för skapande av lägenheter, hus och byggnadsprodukter. För att bedöma den tekniska funktionen och kostnaderna innefattar byggnadsplaneringen även teknisk planering från första början. Vi kan till exempel planera husmodellerna för ett byggprojekt som omfattar ett helt område. Våra planeringspartner är Finlands mest erfarna CLT-arkitekter för låghus. Modellplaneringen producerar kostnadseffektiva, unika byggnadsprodukter, inklusive en detaljerad installationsplan.

KONSTRUKTIONS- OCH VVS-PLANERING

Det är en förutsättning för att ett byggnadsprojekt ska lyckas att teknisk planering görs så tidigt som möjligt i planeringsskedet. Byggnadsplaneringen skapar ramar och definierar de tekniska principerna för byggnaderna. Vi skapar huvudritningen som behövs för att få bygglov. De mer detaljerade ritningarna (konstruktions-, element-, VVS- och de elektriska ritningarna) skapas baserat på bygglovets ritningar. Med hjälp av digitala 3D-modeller garanteras att de olika planerna är överensstämmande.

TRANSPORT OCH INSTALLATION

Celt Byggelement och tjänstekonceptet Plug & Live möjliggör en smidig och snabb installation. Vi har åratals erfarenhet av att installera stor- och volymelement i massivt trä. Installationen av en villa med storelement tar typiskt 1–3 dagar. Flera Celt Moduler kan installeras på en och samma dag. Vi kan tillhandahålla yrkeskunniga partner för byggnadsplatsen före och efter arbetet med att installera våra element.