Vanliga frågor

På den här sidan hittar du vanliga frågor om CLT-byggnader och Celts tjänster. Vi hoppas att de är användbara. Du kan även skicka in din egen fråga. Vi svarar på frågan och publicerar nya användbara vanliga frågor och svar på den här sidan.

 • Varför lönar det sig att använda Celt Byggelement i stället för bara CLT-skivor?

  Med Celt Byggelement flyttas byggnadsprocessen från byggnadsplatsen till en torr inomhusmiljö och industriell produktionslinje.

  Om bara CLT-skivor levereras till byggnadsplatsen ska mycket arbete ännu göras på plats, t.ex. slipning och målning av träytor, isolering och installation av väggbeklädnad. I princip är CLT då bara material för den bärande konstruktionen.

  En byggnads färdighetsgrad kan ökas märkbart om man använder Celt Storelement. Alla synliga CLT-ytor är bearbetade, vilket innebär att ingen trimning, slipning eller målning behövs på byggnadsplatsen. Installation av VVS kan starta omedelbart med hjälp av elementens färdigställda VVS-öppningar. Det drar flera veckor av den tid som behöv på byggnadsplatsen. Beroende på önskad leveransomfattning kan graden av färdigställande på förhand ökas så att utsidorna även är färdiga och fönster och dörrar har installerats.

  Användningen av Celt Storelement minskar det dyra arbetet på byggnadsplatsen och kostnaderna i samband med byggnadsställningar, skydd, värme och avfall. Även byggnadsmaterialförlusterna minskar märkbart.

  Fördelarna är ännu större vid användning av Celt Moduler. Då behöver man bara installera modulerna, ansluta till el, vatten och avlopp och installera eventuella externa konstruktioner, till exempel terrasser.

  Om byggaren inte anlitar personal och byggtidtabellen inte är viktig kan man uppnå besparingar genom att göra arbetet själv. Genom att bara beställa CLT-element kan du spara på inköpskostnaderna.

 • Kan man använda CLT-ytor för byggnadens utsida?

  Ja. Med lämplig behandling kan CLT vara en utsida som på ett timmerhus. Under finska förhållanden är det oundvikligt att det uppstår viss sprickbildning, men detta kan åtgärdas på olika sätt. Även om många CLT-tillverkare inte har någon klassificering för utomhusanvändning för sina produkter ges en normal garanti för utomhusanvändning för Celt Byggelement.

 • Försvåras VVS- och elarbeten om man använder en CLT-konstruktion?

  Nej. De blir faktiskt lättare. Med Celt Storelement finns alla VVS- och elkanaler och -öppningar på rätt och exakt plats enligt planerna. Detta möjliggör snabb installering av rörledningar och el samt användning av färdiga VVS- och eldelar. Till exempel kan alla ventilationskanaler monteras och isoleras i förväg och i linje. I Celt Modulerna är VVS färdiginstallerat.

 • Kan jag få ett par exempel på den ytbehandling som används på CLT-skivorna?

  Ja. Celt målar skivorna med önskad ytbehandling och tillhandahåller på begäran prover på olika behandlingar så att du kan välja rätt. Du kan även välja bland olika träytor och skivans visuella riktning kan vara våg- eller lodrät.

 • Kan man luta väggen på ett CLT-hus?

  Ja. Tack vare den korslaminerade strukturen är CLT-skivorna bärande och stöder byggnadskonstruktionen i alla riktningar. På så sätt är det möjligt att ha lutande ytor i konstruktioner som till exempel ytterväggar. Skivorna skärs ut och bearbetas med en datorstyrd CNC-fräs vilket ger nästan oändliga möjligheter för tillskärning och formgivning.

 • Kan en CLT-skiva utgöra en bärande grundbjälklagskonstruktion?

  Ja. CLT-tekniken är kompatibel med flera olika grund- och grundbjälklagslösningar. Celt Storelement kan användas som bärande golvkonstruktioner. Om man inte använder golvvärmesystem kan CLT även användas som synlig golvyta. Vi använder även bjälkkonstruktioner som golvkonstruktion. Även ett markbaserat betonggolv används ofta som golvkonstruktion i CLT-hus.

 • Varför finns det inte fler CLT-höghus?

  Det finns många projekt för CLT-höghus men ofta försenas de på grund av bristande sakkunskap och bristande tillgång på säljare för CLT-modullösningar. Dessutom stöder varken lagstiftningen och regelverken i någon högre grad byggandet av höghus i trä, fast detta håller på att ändras. Det modulära byggsättet börjar bli vanligare. CLT-moduler kan vara bärande konstruktioner i höghus. Även LVL (av engelskans laminated veneer lumber, laminerat fanertimmer) och MHM (Massiv-Holz-Mauer) används som konstruktioner i höghusmoduler.

 • Kan en privat byggare beställa CLT-skivor direkt av CLT-tillverkaren?

  Ja, det går. Vissa tillverkare av CLT-skivor levererar också sina produkter direkt till privata byggare. Om bara CLT-skivor levereras till byggnadsplatsen ska ändå mycket arbete ännu göras på plats, t.ex. slipning och målning av träytor, isolering och installation av väggbeklädnad. I princip är CLT då bara material för den bärande konstruktionen.

  Det är viktigt att beakta byggprojektet som helhet. Det är möjligt att bearbetningen är otillräcklig, på grund av CNC-maskinernas begränsningar. Öppningarnas hörn är till exempel alltid rundade, det går inte att borra in uttag på båda sidor och det är utmanande för många tillverkare att borra in i ett element. Synliga CLT-ytor och bearbetade ytor måste alltid slipas före målning, även om tillverkarens leverans innefattar grovslipning på fabrik. Dessutom måste strukturplanering och fästmaterial planeras och beräknas I de flesta fall bör en CLT-lösning beställas som färdigställda byggelement. Med Celts Plug & Live-tjänst kan du se till att elementleveransen är omfattande och att produkterna passar för ändamålet. Vi sköter planeringen, Celt Byggelementen samt garantibaserad installation, med fästmaterial, till ett fast pris.

 • Kan ni genomföra ett projekt baserat på mina egna planer?

  Ja. Faktum är att du kan ge oss en bild på vilken byggnadsmodell som helst. Vi tillverkar även Celt Byggelement för individuella byggnadsplatser. Om du inte har någon bild ännu, hjälper våra konceptmodeller dig att hitta inspiration för att planera din egen byggnad.

 • Kommer störande sprickor att uppstå på CLT-ytor inomhus?

  Med korrekt behandling av råvaran, korrekta tillverkningsförhållanden och behandlingsmaterial ser vi till att de ytliga sprickorna på CLT-skivorna nästan är omärkbara. Trä är i alla fall ett organiskt material så det är möjligt att sprickor uppstår på CLT på grund av ändringar i luftfuktighet och temperatur. CLT-tillverkarens ytkvalitet och limningsteknik kan även på verka antalet och typen av ytliga sprickor. Olika behandlingsmetoder (t.ex. räffling) och bearbetningstoner kan påverka hur synliga sprickorna är. Behandlingsmaterialen kan användas för att eliminera träytans levande karaktär, men det minskar fördelarna med trä i förhållande till inomhusluften. Erfarenheter från personer som bor i CLT-hus visar på att sprickor och en organisk yta i stället för att utgöra ett problem, ger en ökad bekvämlighet som följer av ett organiskt material. Det rör sig inte om ett problem utan är en av träets egenskaper.

 • Levererar Celt inflyttningsklara hus?

  Celt Modulerna är inflyttningsklara lägenheter. Celt Moduler är bruksklara och inflyttningsklara bostäder och byggnader. Vid modulleverans ansvarar kunden endast för grundarbetet, grunden och anslutningarna till el, vatten och avlopp. Vi använder vårt nätverk för att hjälpa kunderna att hitta rätt partner för det resterande arbetet.

  För Celt Storelement innefattar tjänstekonceptet Celt Plug & Live fullständig planering och leverans av elementen som alltid installeras hel och som minimum väderskyddas. Leveransen startar från den färdiga grunden. Vid den mest omfattande leveransen installeras Celt Storelement med yttre finish och alla inre CLT-ytor är också färdigbehandlade.

 • Varför lönar det sig att bygga ett hus med en CLT-konstruktion?

  CLT har många fördelar vid byggandet. CLT-byggande innebär ett hälsosammare boende, ett miljövänligare byggande och en mer lönsam bostadsinvestering. Dessutom garanterar de unika planeringsalternativen och konstruktionens livslängd att bostaden har ett högre återförsäljningsvärde. Med Celt Plug & Live-tjänsten blir det lättare att starta ett projekt och färdigställandet påskyndas också. De viktigaste fördelarna med CLT vad beträffar byggande och boende finns här: CLT-teknik.

 • Är CLT-byggande dyrare än vanliga bjälk- eller timmerkonstruktioner?

  Inte betydligt. Det mest grundläggande leveransalternativet innefattar CLT-ytterväggar och CLT-takskiva för en villa. Detta kostar ett par tusen euro mer än ett hus med bjälkkonstruktion. I CLT-hus brukar man använda massivt trä i andra konstruktioner på grund av hastighet, arkitektur, strukturell enkelhet eller för att garantera att projektet löper smidigt. I sådana fall kan även grundbjälklaget, mellanbotten, skiljeväggarna, trapporna, terrasserna, räckena, staketen, garaget och trädgårdsbyggnaderna tillverkas av CLT, vilket medför en större prisskillnad för materialen. Leveransen av Celt Byggelement har en större grad av färdigställande i förväg än en leverans av storelement med bjälkkonstruktion. Därför är det ofta irrelevant att jämföra priser mellan olika husleveranser. Jämfört med ett timmerhus är kostnaderna för ett CLT-hus i massivt trä mycket konkurrenskraftiga.

Sulje