Palvelut

KANNATTAVUUSOHJATTU TOTEUTUS

Plug & Live –konsepti yhdistää suunnittelun, rakennuselementtien valmistuksen ja asennuksen kustannustehokkaaksi kokonaisprojektiksi

celt-suunnittelu

Suunnittelu-
palvelu

Hankesuunnittelu
Luonnossuunnittelu
Mallistosuunnittelu
Rakennussuunnittelu
Rakennesuunnittelu
Talotekniikkasuunnittelu

clt-elementit

Celt suurelementit

Moduulien kantavat ja eristävät
rakenteet käyttövalmiilla pinnoilla

Solid Suurelementit

Yksiaineinen massiivipuurakenne

Eristetyt Suurelementit

Lisäeristetty massiivipuurakenne

celt_suurelementit_ikoni

Celt moduulit

Sisätiloissa valmistetut
käyttövalmiit moduulit

Asuntomoduulit

 

CLT-moduulituotteet

Kootut vakioidut rakennukset ja rakennusosat
kuten piharakennukset, parvekkeet

celt-asennus

Kuljetus ja asennus

Kuljetus rakennuspaikalle
Elementtinostot
Rakennuselementtien asennus

Asuntojen rakentaminen työmaalla on pian historiaa

SUUNNITTELU

 

HANKESUUNNITTELU

Hankesuunnittelussa arvioidaan hanketta kokonaisuutena kannattavuuden ja toteuttamiskelpoisuuden näkökulmasta. Yhdessä etsitään kustannustehokkain ja tarkoituksenmukaisin toteutusratkaisu hankkeelle. Hankesuunnittelussa määritetään lähtötiedot hankekohtaiselle luonnossuunnittelulle eli esimerkiksi rakennustyypit, asuntokoot, kokonaisaikataulu ja kustannusarvio.

LUONNOSSUUNNITTELU

Luonnossuunnittelu on asunnon tai asuntojen suunnittelua tiettyyn paikkaan ja tarpeeseen. Rakentamisen kustannuksista suurin osa määritellään rakennuksen ja rakennusalueen luonnossuunnitteluvaiheessa. Tämä vielä korostuu massiivipuutekniikalla toteutettavissa kohteissa. Luonnossuunnittelusta alkaa rakennusmassojen ja rakennusten 3D-mallin luomisella. Luonnossuunnittelussa syntyviä piirustuksia ja havainnekuvia voi hyödyntää kohteen myynti- ja markkinointimateriaaleissa. Toteutamme luonnossuunnitelmat kiinteällä hinnalla.

MALLISTO- JA RAKENNUSSUUNNITTELU

CLT antaa uusia mahdollisuuksia arkkitehtuuriin ja rakennussuunnitteluun. Tarjoamme arkkitehtisuunnittelupalvelun asunto- ja rakennustuotteiden suunnitteluun. Teknisen toimivuuden ja kustannusten arvioimiseksi rakennussuunnittelussa on alusta asti mukana myös tekninen suunnittelu. Suunnittelemme esimerkiksi talomalliston aluerakentamiseen tai asuntotuotteen jälleenmyyntiin. Kumppaninne ovat Suomen kokeneimpia matalan rakentamisen CLT-arkkitehteja. Mallistosuunnittelun avulla tuotetaan kustannustehokkaita, ainutlaatuisia rakennustuotteita, joissa myös toteuttaminen on suunniteltu yksityiskohtaisesti.

TEKNINEN SUUNNITTELU

Teknisen suunnittelun mukanaolo mahdollisimman varhaisessa suunnitteluvaiheessa on onnistuneen rakennusprojektin edellytys. Luonnosvaiheen teknisessä suunnittelussa luodaan raamit ja määritellään rakennusten tekniset periaatteet. Toteutamme pääpiirustukset rakennusluvan hakemista varten. Rakennuslupakuvien pohjalta tehdään tarkempi tekninen suunnittelu eli rakenne-, elementti-. LVI-, ja sähkösuunnitelmat. Suunnitelmien tekeminen 3D-tietomalliin varmistaa suunnitelmien yhteensopivuuden.

Celt Rakennuselementtejä käyttämällä päästään rakentamisesta kokoonpanoon.

KULJETUS JA ASENNUS

Celt Moduulit ja Plug & Live palvelukokonaisuus mahdollistavat sujuvan ja nopean asennuksen. Asennamme elementit vuosien kokemuksella . Celt Moduuleja asennetaan useita saman päivän aikana. Celtin asennuspalveluun sisältyy rakennusten viimeistely pystytyksen jälkeen sovittuun tasoon saakka. Tarjoamme ammattitaitoiset kumppanit pystytystä edeltäviin sekä sen jälkeen toteutettaviin rakennustöihin.

Ota yhteyttä