UKK

Olemme koonneet tälle sivulle usein kysyttyjä kysymyksiä CLT-rakentamiseen ja Celtin palveluun liittyen. Toivottavasti näistä on apua sinulle. Voit lähettää myös oman kysymyksesi. Vastaamme kysymykseen ja julkaisemme tällä sivulla uusia hyödyllisiä kysymyksiä vastauksineen.

 • Mihin käyttöön Celt Moduulit on tarkoitettu?

  Celt Moduuleita (CLT-tilaelementti) käytetään asuinrakennusten tehokkaaseen rakentamiseen. Celt Moduuleista rakennetaan paritaloja, rivitaloja, luhtitaloja sekä kerrostaloja. Suurin osa asiakkaistamme on rakennuttajia, jotka hankkivat käyttövalmiit tilaelementit kovan rahan gryndikohteisiin. Celt Moduuleista rakennuttaminen on vaivatonta, nopeaa ja tuottoisaa!

 • Mikä on VUOLAS

  VUOLAS on Celt Oy:n suunnittelema moduulimallisto luontoon sijoitettavista hotellihuoneyksiköistä, joita valmistetaan sarjatuotantona Celtin tehtaalla kuten muitakin tilaelementtejä. VUOLAS on Celt Oy:n rekisteröity tavaramerkki ja avainlipputuote.

 • Onko Suomessa CLT-kerrostaloja?

  Suomeen on rakennettu noin 65 puukerrostaloa, joista CLT-runkoisia on noin 10. (lähde Puuinfo: https://www.puuinfo.fi/suomalainen-puukerrostalohankekanta) CLT-tilaelementeistä suunniteltuja puukerrostalohankkeita on useita suunnittelupöydällä ja muutamia toteutuksessa parhaillaan. Puukerrostalojen määrän ennustetaan kaksinkertaistuvan Suomessa lähivuosina.

 • Mikä on Celt Moduulien (CLT-tilaelementtien) hinta?

  Celt Moduulien hintataso on 1400-1900e/hm2 alv 0% riippuen projektista, moduulien määrästä selkä urakkarajasta. Tilaelementtirakentamisen hinta määräytyy pitkälle suunnittelupöydällä, joten suosittelemme ottamaan yhteyttä jo luonnossuunnitteluvaiheessa kannattavuuden varmistamiseksi. Tarjoamme rakennuttajille täyden suunnittelupalvelun (ARK-, RAK-, LVIS- suunnittelun), jossa optimoidaan ratkaisut tilaelementtitoteutuksen kannalta järkeviksi.

 • Miksi kannattaa käyttää jalostettuja Celt Suurelementtejä pelkkien CLT-levyjen sijaan?

  Celt Rakennuselementeillä rakentaminen viedään työmaalta kuiviin sisätiloihin teolliselle valmistuslinjalle.

  Pelkät CLT-elementit toimitettuna vastaavat työmaalle toimitettua runkomateriaalitoimitusta. Työvaiheita jää työmaalle käytännössä yhtä paljon kuin ”pitkästä tavarasta” rakennettaessa.

  Celt Suurelementtejä käyttämällä rakennuksen valmiusastetta saadaan nostettua merkittävästi. Kaikki näkyvät CLT-pinnat ovat valmiita, jolloin työmaalla ei tarvi tehdä tasoitus- ja maalaustöitä lainkaan, vaan talotekniikka-asennukset elementteihin työstettyihin paikkoihin voi heti aloittaa. Työmaa-aika lyhenee viikoilla. Halutusta toimitussisällöstä riippuen valmiusastetta voidaan lisätä niin, että myös ulkopinnat ovat valmiina sekä ikkunat ja ovet asennettuna.

  Valmiiden Celt Suurelementtien käyttö vähentää kalliin työmaatyön lisäksi työmaan teline-, suojaus-, lämmitys- ja jätekustannuksia. Myös materiaalihukkaa syntyy merkittävästi vähemmän.

  Hyödyt ovat vielä paljon isommat, jos käytetään Celt Moduuleja, jolloin työmaalla tehdään vain moduuliasennus, kytkennät kunnallistekniikkaan sekä mahdolliset rakennuksen ulkopuoliset rakenteet, kuten terassit.

  Mikäli rakentaja ei käytä ostettua työvoimaa ja valmistumisaikataululla ei ole isoa merkitystä, silloin omalla työllä voi saavuttaa säästöjä ja pelkkien CLT-elementtien tilaaminen voi olla ostokustannusten näkökulmasta kannattavaa.

 • Voiko CLT pintaa käyttää rakennuksen ulkopintana?

  Kyllä voi. Asianmukaisella käsittelyllä CLT-levy toimii ulkopintana samalla tavoin kuin hirsitalossakin. Pintahalkeilua suomen olosuhteissa aina on, mutta siihen voidaan vaikuttaa monin tavoin. Vaikka monilta CLT-valmistajilta puuttuu tuotteelle ulkokäyttöluokitus, celt rakennuselementeillä säilyy normaali rakenteellinen takuu myös ulkokäytössä.

 • Hankaloittaako CLT-rakenne LVI- tai sähkötöitä?

  Ei hankaloita, vaan helpottaa. Celt Suurelementeissä kaikki LVIS-työstöt ovat millintarkasti oikeilla paikoillaan suunnitelmien mukaisesti, mikä mahdollistaa erittäin nopean putki- ja sähköasennuksen sekä esivalmistettujen LVIS-osien käytön. Esimerkiksi kaikki ilmastointikanavat voidaan koota ja eristää valmiiksi tietomallin kuvien perusteella. Celt Moduuleissa talotekniikka on valmiiksi asennettu.

 • Voinko vaikuttaa CLT-levyjen käsittelysävyihin?

  Kyllä voit. Celt valmistaa elementit haluttujen käsittelysävyjen mukaisesti ja toimittaa tarvittaessa mallikappaleet eri sävyistä päätöksenteon tueksi. Lisäksi on mahdollista valita erilaisia puupintalaatuja ja puupintojen syysuunta voi olla pysty- tai vaakasuuntainen.

 • Toimiiko CLT-levy kantavana alapohjarakenteena?

  Kyllä toimii. CLT-tekniikka toimii erilaisten perustamis- ja alapohjaratkaisujen kanssa. Tuulettuvalla alapohjarakenteella toteutettavien kohteiden kantavana lattiarakenteena voidaan käyttää alapuolelta valmiiksi eristettyä Celt Rakennuselementtiä. Mikäli lattialämmitystä ei tule, voi CLT-levy jäädä myös näkyväksi lattiapinnaksi. Yleensä omakotitaloissa CLT-levyn päälle tulee askeläänieriste, ohut pintavalu lattialämmitysputkistoineen sekä lattian pintamateriaali. Valmistamme myös palkkirakenteiset tuulettuvat alapohjaelementit. Normaali maanvarainen betonilaatta on myös yleinen alapohjarakenne CLT-taloissa.

 • Voiko yksityisrakentaja tilata CLT-levyjä suoraan valmistajalta?

  Kyllä voi. Mutta käytännössä pelkkä CLT-toimitus vastaa rankarakenteisen talon runkomateriaalitoimitusta eli lankkunippua. Siten korkeamman valmiusasteen tavoite jää toteutumatta. Jotkut CLT-levyjen valmistajat tarjoavat tuotteitaan suoraan myös yksityisille rakentajille. Kannattaa kuitenkin huomioida kokonaisuus ja rakentamisen eri työvaiheet. Työstöt voivat olla puutteellisia johtuen CNC-työstökoneiden rajoitteista. Esimerkiksi nurkat ovat aukoissa aina pyöreitä, väliseinien molemmin puolin ei yleensä saa rasiaporauksia ja elementin sisällä menevät poraukset ovat monille valmistajalle haaste. Näkyviin jätettävät CLT-pinnat ja leikkauspinnat vaativat aina viimeistelyhionnan ennen käsittelyä, vaikka valmistajan toimitussisältöön kuuluisikin karkea tehdashionta. Lisäksi kiinnitystarvikkeet täytyy suunnitella, laskea ja mitoittaa elementtien mukaan. Yleensä CLT-ratkaisu kannattaa tilata valmiina rakennuselementteinä. Celtin Plug & Live -palvelun avulla varmistut siitä että elementtitoimitus onnistuu kokonaisuutena ja tuotteet sopivat käyttötarkoitukseen. Hoidamme suunnittelun, Celt Rakennuselementit sekä takuuasennuksen kiinnitystarvikkeineen kiinteään hintaan.

 • Voinko saada toteutuksen omilla suunnitelmilla?

  Kyllä voit. Tarjoamme asiakkaiden piirustuksilla suurelementtikohteita. Tilaelementtiprojekteissa olemme mukana jo arkkitehtisuunnitteluvaiheessa, jolloin voimme varmistaa kustannustehokkaan moduulitoteutuksen.

 • Halkeileeko CLT-pinta häiritsevästi sisätiloissa?

  Kun raaka-aineen hallinta, valmistusolosuhteet ja käsittelyaineet ovat hallinnassa, niin clt-levyn pintahalkeamat ovat huomaamattomia. Puu kyllä elää koko elinkaarensa ajan, joten pintahalkeilua CLT:ssä saattaa ilmankosteuden ja lämpötilan muutosten vaikutuksesta jonkin verran olla. CLT-valmistajan pintalaatu sekä liimaustekniikka vaikuttavat siihen, minkä verran ja millaisia mahdolliset pintahalkeamat ovat. Halkeamien näkyvyyteen voi vaikuttaa myös erilaisilla työstöillä (esim. uritukset) ja käsittelysävyillä. Käsittelyaineilla voidaan pinnan eläminen myös poistaa kokonaan, jolloin toki myös puun sisäilman kannalta hyvät ominaisuudet heikkenevät. Kokemukset CLT-taloissa asuneilta ovat osoittaneet, etteivät halkeamat ja pinnan eläminen ole ongelma, vaan orgaanisen materiaalin viihtyisyyttä lisäävä ominaisuus.

 • Toimittaako Celt muuttovalmiita taloja?

  Emme toimita muuttovalmiita omakotitaloja yksityisrakentajille. Toimitamme varustellut CLT-runkoiset suurelementit asennettuna pientaloihin sisältäen rakennesuunnittelun. Lähtökohtaisesti tarjoamme siis vain ne tuotteet jotka itse valmistamme. Celt Moduulit ovat perustuksia ja talotekniikkakytkentöjä vaille muuttovalmiita asuntoja. Useamman asunnon projektiin tarjoamme Celt Moduulit.

 • Miksi kannattaa rakentaa talo CLT:stä?

  Clt tuo runsaasti hyötyjä rakentamiseen. Clt-rakentaminen tarkoittaa terveellisempää asumista, ekologisempaa rakentamista ja kannattavampaa asuntosijoittamista. Lisäksi ainutlaatuiset suunnittelumahdollisuudet ja rakenteen pitkäikäisyys takaavat asunnollesi paremman jälleenmyyntiarvon. Celt plug&live -palvelu helpottaa hankkeeseen ryhtymistä ja nopeuttaa tarkoituksenmukaista toteutusta. Merkittävimmät clt:n edut rakentamiseen ja asumiseen löytyvät täältä: CLT

 • Onko CLT-rakentaminen kalliimpaa kuin tavallinen rankarakentaminen tai hirsirakentaminen?

  Ei merkittävästi. CLT-rakenteinen omakotitalo suppeimmalla toimituslaajuudella tarkoittaa ulkoseiniä jolloin hintaero rankarakenteiseen taloon on joitain tuhansia euroja. Usein CLT-runkoisissa rakennuksissa massiivipuuta käytetään paljon muissakin rakenteissa nopeuden, arkkitehtuurin, rakenteellisen yksinkertaisuuden tai projektin sujuvuuden vuoksi. CLT-rakenteisena voi silloin olla esim. alapohja, välipohja, yläpohja, väliseinät, portaat, terassit, kaiteet, aidat, autokatos, piharakennukset ym. Tällöin hintaero materiaalien suhteen on suurempi, mutta asennusnopeus ja muut saavutetut hyödyt kompensoivat erotusta. Celt Rakennuselementtitoimitus eroaa valmiusasteeltaan rankarakenteisesta suurelementtitoimituksesta. Siten talopakettien suora hintavertailu ei ole useinkaan relevanttia. Hirsitaloon verrattuna umpipuurakenteisen CLT-talon kokonaiskustannus on hyvin kilpailukykyinen.

Sulje