UKK

Olemme koonneet tälle sivulle usein kysyttyjä kysymyksiä CLT-rakentamiseen ja Celtin palveluun liittyen. Toivottavasti näistä on apua sinulle. Voit lähettää myös oman kysymyksesi. Vastaamme kysymykseen ja julkaisemme tällä sivulla uusia hyödyllisiä kysymyksiä vastauksineen.

 • Miksi kannattaa käyttää Celt Rakennuselementtejä pelkkien CLT-elementtien sijaan?

  Celt Rakennuselementeillä rakentaminen viedään työmaalta kuiviin sisätiloihin teolliselle valmistuslinjalle.

  Pelkät CLT-elementit toimitettuna vastaavat työmaalle toimitettua runkomateriaalitoimitusta. Työvaiheita jää työmaalle käytännössä yhtä paljon kuin ”pitkästä tavarasta” rakennettaessa.

  Celt Suurelementtejä käyttämällä rakennuksen valmiusastetta saadaan nostettua merkittävästi. Kaikki näkyvät CLT-pinnat ovat valmiita, jolloin työmaalla ei tarvi tehdä tasoitus- ja maalaustöitä lainkaan, vaan talotekniikka-asennukset elementteihin työstettyihin paikkoihin voi heti aloittaa. Työmaa-aika lyhenee viikoilla. Halutusta toimitussisällöstä riippuen valmiusastetta voidaan lisätä niin, että myös ulkopinnat ovat valmiina sekä ikkunat ja ovet asennettuna.

  Valmiiden Celt Suurelementtien käyttö vähentää kalliin työmaatyön lisäksi työmaan teline-, suojaus-, lämmitys- ja jätekustannuksia. Myös materiaalihukkaa syntyy merkittävästi vähemmän.

  Hyödyt ovat vielä paljon isommat, jos käytetään Celt Moduuleja, jolloin työmaalla tehdään vain moduuliasennus, kytkennät kunnallistekniikkaan sekä mahdolliset rakennuksen ulkopuoliset rakenteet, kuten terassit.

  Mikäli rakentaja ei käytä ostettua työvoimaa ja valmistumisaikataululla ei ole isoa merkitystä, silloin omalla työllä voi saavuttaa säästöjä ja pelkkien CLT-elementtien tilaaminen voi olla ostokustannusten näkökulmasta kannattavaa.

 • Voiko CLT pintaa käyttää rakennuksen ulkopintana?

  Kyllä voi. Asianmukaisella käsittelyllä CLT-levy toimii ulkopintana samalla tavoin kuin hirsitalossakin. Pintahalkeilua suomen olosuhteissa aina on, mutta siihen voidaan vaikuttaa monin tavoin. Vaikka monilta CLT-valmistajilta puuttuu tuotteelle ulkokäyttöluokitus, celt rakennuselementeillä säilyy normaali rakenteellinen takuu myös ulkokäytössä.

 • Hankaloittaako CLT-rakenne LVI- tai sähkötöitä?

  Ei hankaloita, vaan helpottaa. Celt Suurelementeissä kaikki LVIS-työstöt ovat millintarkasti oikeilla paikoillaan suunnitelmien mukaisesti, mikä mahdollistaa erittäin nopean putki- ja sähköasennuksen sekä esivalmistettujen LVIS-osien käytön. Esimerkiksi kaikki ilmastointikanavat voidaan koota ja eristää valmiiksi tietomallin kuvien perusteella. Celt Moduuleissa talotekniikka on valmiiksi asennettu.

 • Voinko vaikuttaa CLT-levyjen käsittelysävyihin?

  Kyllä voit. Celt valmistaa elementit haluttujen käsittelysävyjen mukaisesti ja toimittaa tarvittaessa mallikappaleet eri sävyistä päätöksenteon tueksi. Lisäksi on mahdollista valita erilaisia puupintalaatuja ja puupintojen syysuunta voi olla pysty- tai vaakasuuntainen.

 • Voiko CLT-talon seinä olla vino?

  Kyllä voi. CLT-levy on ristiinlaminoinnin ansiosta kantava ja jäykistävä elementti joka suuntaan. Siksi myös vinot muodot rakenteissa, kuten ulkoseinissä, ovat mahdollisia. Levyt leikataan ja työstetään tietokoneohjatulla CNC-työstökoneella, joten leikkaustapoja ja työstöjä on saatavilla lähes rajattomasti.

 • Toimiiko CLT-levy kantavana alapohjarakenteena?

  Kyllä toimii. CLT-tekniikka toimii erilaisten perustamis- ja alapohjaratkaisujen kanssa. Tuulettuvalla alapohjarakenteella toteutettavien kohteiden kantavana lattiarakenteena voidaan käyttää alapuolelta valmiiksi eristettyä Celt Rakennuselementtiä. Mikäli lattialämmitystä ei tule, voi CLT-levy jäädä myös näkyväksi lattiapinnaksi. Yleensä omakotitaloissa CLT-levyn päälle tulee askeläänieriste, ohut pintavalu lattialämmitysputkistoineen sekä lattian pintamateriaali. Valmistamme myös palkkirakenteiset tuulettuvat alapohjaelementit. Normaali maanvarainen betonilaatta on myös yleinen alapohjarakenne CLT-taloissa.

 • Miksi CLT-kerrostaloja ei tehdä nykyistä enempää?

  Projekteja on suunnittelupöydillä aika paljon, mutta CLT-moduuliratkaisujen tarjoajien ja osaamisen puute hidastaa hankkeiden käynnistymistä. Lisäksi lainsäädäntö ja määräykset eivät riittävällä tavalla tue puurakentamista, joskin muutoksia lainsäädäntöön on valmisteilla. Moduulirakentaminen yleistyy jatkuvasti ja CLT-moduulit mahdollistavat kerrosrakenteet ilman muita kantavia rakenteita. Myös massiivipuisella LVL-tekniikalla (kertopuulevy) valmistetaan tällä hetkellä kerrostaloja.

 • Voiko yksityisrakentaja tilata CLT-levyjä suoraan valmistajalta?

  Kyllä voi. Mutta käytännössä pelkkä CLT-toimitus vastaa rankarakenteisen talon runkomateriaalitoimitusta eli lankkunippua. Siten korkeamman valmiusasteen tavoite jää toteutumatta. Jotkut CLT-levyjen valmistajat tarjoavat tuotteitaan suoraan myös yksityisille rakentajille. Kannattaa kuitenkin huomioida kokonaisuus ja rakentamisen eri työvaiheet. Työstöt voivat olla puutteellisia johtuen CNC-työstökoneiden rajoitteista. Esimerkiksi nurkat ovat aukoissa aina pyöreitä, väliseinien molemmin puolin ei yleensä saa rasiaporauksia ja elementin sisällä menevät poraukset ovat monille valmistajalle haaste. Näkyviin jätettävät CLT-pinnat ja leikkauspinnat vaativat aina viimeistelyhionnan ennen käsittelyä, vaikka valmistajan toimitussisältöön kuuluisikin karkea tehdashionta. Lisäksi kiinnitystarvikkeet täytyy suunnitella, laskea ja mitoittaa elementtien mukaan. Yleensä CLT-ratkaisu kannattaa tilata valmiina rakennuselementteinä. Celtin Plug & Live -palvelun avulla varmistut siitä että elementtitoimitus onnistuu kokonaisuutena ja tuotteet sopivat käyttötarkoitukseen. Hoidamme suunnittelun, Celt Rakennuselementit sekä takuuasennuksen kiinnitystarvikkeineen kiinteään hintaan.

 • Voinko saada toteutuksen omilla suunnitelmilla?

  Kyllä voit. Ja oikeastaan voit toimittaa mitkä tahansa talomallin kuvat. Valmistamme myös yksilöllisten kohteiden Celt Rakennuselementit. Mikäli sinulla ei ole vielä kuvia, ideamallistomme auttaa löytämään ideoita oman rakennuksen suunnitteluun.

 • Halkeileeko CLT-pinta häiritsevästi sisätiloissa?

  Kun raaka-aineen hallinta, valmistusolosuhteet ja käsittelyaineet ovat hallinnassa, niin clt-levyn pintahalkeamat ovat huomaamattomia. Puu kyllä elää koko elinkaarensa ajan, joten pintahalkeilua CLT:ssä saattaa ilmankosteuden ja lämpötilan muutosten vaikutuksesta jonkin verran olla. CLT-valmistajan pintalaatu sekä liimaustekniikka vaikuttavat siihen, minkä verran ja millaisia mahdolliset pintahalkeamat ovat. Halkeamien näkyvyyteen voi vaikuttaa myös erilaisilla työstöillä (esim. uritukset) ja käsittelysävyillä. Käsittelyaineilla voidaan pinnan eläminen myös poistaa kokonaan, jolloin toki myös puun sisäilman kannalta hyvät ominaisuudet heikkenevät. Kokemukset CLT-taloissa asuneilta ovat osoittaneet, etteivät halkeamat ja pinnan eläminen ole ongelma, vaan orgaanisen materiaalin viihtyisyyttä lisäävä ominaisuus.

 • Toimittaako Celt muuttovalmiita taloja?

  Celt Plug&Live -palvelukokonaisuuteen kuuluu täydellinen suunnittelukokonaisuus sekä celt rakennuselementtitoimitus, jonka saa aina asennettuna ja vähintään säältä suojaan. Toimitus alkaa valmiin perustuksen päältä. Celt Suurelementit asennetaan pisimmillään ulkoa valmis -toimitukseen saakka kaikki CLT-sisäpinnat käsiteltyinä. Celt Moduulit ovat käyttö- ja muuttovalmiita asuntoja ja rakennuksia, joiden asennus alkaa valmiin perustuksen päältä. Moduulitoteutuksessa tilaajan vastuulle jäävät maatyöt, perustukset ja talotekniikan liittymät. Verkostomme avulla autamme asiakkaitamme löytämään tarvittavat kumppanit puuttuvien töiden toteutukseen.

 • Miksi kannattaa rakentaa CLT-runkoinen talo?

  Clt tuo runsaasti hyötyjä rakentamiseen. Clt-rakentaminen tarkoittaa terveellisempää asumista, ekologisempaa rakentamista ja kannattavampaa asuntosijoittamista. Lisäksi ainutlaatuiset suunnittelumahdollisuudet ja rakenteen pitkäikäisyys takaavat asunnollesi paremman jälleenmyyntiarvon. Celt plug&live -palvelu helpottaa hankkeeseen ryhtymistä ja nopeuttaa tarkoituksenmukaista toteutusta. Merkittävimmät clt:n edut rakentamiseen ja asumiseen löytyvät täältä: clt tekniikka.

 • Onko clt-rakentaminen kalliimpaa kuin tavallinen rankarakentaminen tai hirsirakentaminen?

  Ei merkittävästi. CLT-rakenteinen omakotitalo suppeimmalla toimituslaajuudella tarkoittaa ulkoseiniä ja yläpohjalevyä, jolloin hintaero rankarakenteiseen taloon on joitain tuhansia euroja. Usein CLT-runkoisissa rakennuksissa massiivipuuta käytetään paljon muissakin rakenteissa nopeuden, arkkitehtuurin, rakenteellisen yksinkertaisuuden tai projektin sujuvuuden vuoksi. CLT-rakenteisena voi silloin olla esim. alapohja, välipohja, väliseinät, portaat, terassit, kaiteet, aidat, autokatos, piharakennukset ym. Tällöin hintaero materiaalien suhteen on suurempi, mutta asennusnopeus ja muut saavutetut hyödyt kompensoivat erotusta. Celt Rakennuselementtitoimitus eroaa valmiusasteeltaan rankarakenteisesta suurelementtitoimituksesta. Siten talopakettien suora hintavertailu ei ole useinkaan relevanttia. Hirsitaloon verrattuna umpipuurakenteisen CLT-talon kokonaiskustannus on hyvin kilpailukykyinen.

Sulje