Tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste on samalla henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

1. REKISTERINPITÄJÄ

Nimi: Celt Oy
Y-tunnus:  2817111-9
Postiosoite: Hepolamminkatu 53, 33720 Tampere

2. REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ

Nimi: Markus Katainen
Sähköposti:  markus.katainen (a) celt.fi
Postiosoite: Hepolamminkatu 53, 33720 Tampere

3. REKISTERIN NIMI

Celt Oy:n asiakasrekisteri.

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilön tietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

 • Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin,
 • Tutkimustoimintaan,
 • Markkinointiin Celt Oy:n ja/tai sen yhteistyökumppaneiden, mainostajien tms. mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella (mikäli asiakas on antanut tähän erikseen suostumuksensa).

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Matkapuhelinnumero
 • Kotisivuosoite
 • Yritys ja osoitetiedot
 • Analyysi ja profiilitiedot
 • Kiinnostustiedot
 • Lupatiedot
 • Käyttäjän IP-osoite ja siirtymiset, maatiedot
 • Selaintyyppi, käyttöjärjestelmä
 • Tarjoushistoria tai tiedot muusta yhteydenotoista
 • Rekisteröimistiedot
 • Käyttäjätunnus, salasana tai muu yksilöllinen tieto
 • Mahdolliset muut käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot

Sivusto saattaa sisältää myös kolmansien osapuolten (kumppanuuksien), kuten mittaus- ja seurantapalveluiden, evästeitä. Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä päätelaitteellesi vieraillessasi sivustolla.

6. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYS

Henkilötietoja säilytetään suojatuilla palvelimilla. Yhteyksissä palvelimiin käytetään vahvoja salauksia.

Lomakkeiden kautta lähetettyjä viestejä säilytetään toistaiseksi.

6.1 MUILTA SIVUSTOILTA UPOTETTU SISÄLTÖ

Tämän sivuston artikkelit voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla.

Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta jos ja kun olet kirjautunut käyttäjänä sivustolle.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • Käyttäjältä itseltään verkkopalvelussa olevan lomakedatan kautta.
 • Messuilta, tapahtumista tai vastaavista saadut asiakastiedot
 • Asiakassuhteen aikana lisätyt tiedot.
 • Verkkopalvelussa saatetaan käyttää evästeitä (cookies) käyttäjäkokemuksen parantamiseksi. Evästeiden käytöstä sivustolla on erillinen maininta, joka on käyttäjän hyväksyttävissä.
 • Verkkopalvelussa saatetaan käyttää liitettyä sisältöä (videoita, kuvia, artikkeleita ym.) jotka tulevat ulkopuolisista palveluista (mm. Google, Facebook). Nämä verkkopalvelut saattavat kerätä yksilöityä seurantadataa, mikäli sinulla on tili ja olet samaan aikaan kirjautuneena kyseiseen palveluun.

8. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

 • Tietoja ei käytetä markkinointitoimenpiteisiin ilman, että asiakas on antanut tähän erikseen suostumuksensa.
 • Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, poislukien kohdassa 7 esitettyjen, mahdollisesti käytössäolevien ulkopuolisten palveluiden keräämä data.

8.1 UUTISKIRJEET

Käytämme sivustolle Koodiviidakon uutiskirjepalvelua. Kun tilaat uutiskirjeen, antamasi tiedot lähetetään Koodiviidakon markkinointirekisteriin. Kaikki henkilötietoja käsitellään luottamuksillisina. Voit tutustua Koodiviidakon tietosuojaselosteeseen tästä.

9. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

 • Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, poislukien kohdassa 7 esitettyjen, mahdollisesti käytössäolevien ulkopuolisten palveluiden keräämä data.

10. ASIAKKAAN OIKEUDET

Tarkastus- ja oikaisu-oikeus sekä oikeus tulla unohdetuksi

 • Asiakkaalla on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot.
 • Jos tiedoissa on virheitä tai asiakas haluaa poistaa tietonsa rekisteristä, hän voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle asian korjaamista koskevan pyynnön.
 • Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.

11. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

MANUAALINEN AINEISTO

 • Manuaalista aineistoa ei ole.

SÄHKÖISESTI TALLENNETUT TIEDOT

• Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla, säännöllisillä varmuuskopioinneilla sekä muilla henkilödatan suojaamiseen sekä turvalliseen säilyttämiseen tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.